Notice

공지사항

Total 143
Number Title Author Date Votes Views
Notice
2020.2월 평화소통 움직임 폭력예방 교육프로그램
whitedance | 2019.12.23 | Votes 0 | Views 768
whitedance 2019.12.23 0 768
Notice
제 17기 춤동작중심 통합예술심리상담사 1급(심화) 자격과정
whitedance | 2019.11.20 | Votes 0 | Views 766
whitedance 2019.11.20 0 766
111
2019년 춤테라피 스터디 모임 전체 일정! 춤동작치료!!
whitedance | 2018.11.20 | Votes 0 | Views 643
whitedance 2018.11.20 0 643
110
2019년 그룹 수퍼비전 전체 일정 안내!!
whitedance | 2018.11.20 | Votes 0 | Views 690
whitedance 2018.11.20 0 690
109
제16기 춤동작중심 통합예술심리상담사 1급과정 교육안내! 춤테라피!!!
whitedance | 2018.11.20 | Votes 0 | Views 886
whitedance 2018.11.20 0 886
108
평화소통 움직임 폭력예방교육프로그램
whitedance | 2018.11.06 | Votes 0 | Views 641
whitedance 2018.11.06 0 641
107
11월의 하루 춤명상 – 서울에서
whitedance | 2018.10.28 | Votes 0 | Views 673
whitedance 2018.10.28 0 673
106
제 2회 한국춤동작심리상담협회 컨퍼런스: Connection 연결
whitedance | 2018.10.28 | Votes 0 | Views 625
whitedance 2018.10.28 0 625
105
통합예술심리상담사 자격취득을 위한 필기시험 안내!
whitedance | 2018.10.28 | Votes 0 | Views 677
whitedance 2018.10.28 0 677
104
자기돌봄과 회복적 움직임 워크숍
whitedance | 2018.10.28 | Votes 0 | Views 670
whitedance 2018.10.28 0 670
103
10월 14일, 5원소 춤명상 하루워크샵
whitedance | 2018.10.05 | Votes 0 | Views 577
whitedance 2018.10.05 0 577
102
12월 댄싱 바디~~
whitedance | 2018.10.05 | Votes 0 | Views 589
whitedance 2018.10.05 0 589
101
11월 춤과 명상- 댄싱 바디!
whitedance | 2018.10.05 | Votes 0 | Views 605
whitedance 2018.10.05 0 605
100
10~11월 춤과 마음
whitedance | 2018.10.05 | Votes 0 | Views 643
whitedance 2018.10.05 0 643
99
바디 & 스페이스
whitedance | 2018.10.05 | Votes 0 | Views 634
whitedance 2018.10.05 0 634
98
제 12회 국제춤동작치료 워크샵: 춤추며 만나는 경계선 인격장애와 다이렉티컬 인지행동치료
whitedance | 2018.08.15 | Votes 0 | Views 878
whitedance 2018.08.15 0 878
97
8월 그룹 수퍼비전
whitedance | 2018.08.14 | Votes 0 | Views 975
whitedance 2018.08.14 0 975
New
Scroll to Top