Notice

공지사항

Total 143
Number Title Author Date Votes Views
Notice
2020.2월 평화소통 움직임 폭력예방 교육프로그램
whitedance | 2019.12.23 | Votes 0 | Views 730
whitedance 2019.12.23 0 730
Notice
제 17기 춤동작중심 통합예술심리상담사 1급(심화) 자격과정
whitedance | 2019.11.20 | Votes 0 | Views 722
whitedance 2019.11.20 0 722
111
2019년 춤테라피 스터디 모임 전체 일정! 춤동작치료!!
whitedance | 2018.11.20 | Votes 0 | Views 634
whitedance 2018.11.20 0 634
110
2019년 그룹 수퍼비전 전체 일정 안내!!
whitedance | 2018.11.20 | Votes 0 | Views 679
whitedance 2018.11.20 0 679
109
제16기 춤동작중심 통합예술심리상담사 1급과정 교육안내! 춤테라피!!!
whitedance | 2018.11.20 | Votes 0 | Views 879
whitedance 2018.11.20 0 879
108
평화소통 움직임 폭력예방교육프로그램
whitedance | 2018.11.06 | Votes 0 | Views 636
whitedance 2018.11.06 0 636
107
11월의 하루 춤명상 – 서울에서
whitedance | 2018.10.28 | Votes 0 | Views 667
whitedance 2018.10.28 0 667
106
제 2회 한국춤동작심리상담협회 컨퍼런스: Connection 연결
whitedance | 2018.10.28 | Votes 0 | Views 619
whitedance 2018.10.28 0 619
105
통합예술심리상담사 자격취득을 위한 필기시험 안내!
whitedance | 2018.10.28 | Votes 0 | Views 667
whitedance 2018.10.28 0 667
104
자기돌봄과 회복적 움직임 워크숍
whitedance | 2018.10.28 | Votes 0 | Views 654
whitedance 2018.10.28 0 654
103
10월 14일, 5원소 춤명상 하루워크샵
whitedance | 2018.10.05 | Votes 0 | Views 568
whitedance 2018.10.05 0 568
102
12월 댄싱 바디~~
whitedance | 2018.10.05 | Votes 0 | Views 582
whitedance 2018.10.05 0 582
101
11월 춤과 명상- 댄싱 바디!
whitedance | 2018.10.05 | Votes 0 | Views 600
whitedance 2018.10.05 0 600
100
10~11월 춤과 마음
whitedance | 2018.10.05 | Votes 0 | Views 633
whitedance 2018.10.05 0 633
99
바디 & 스페이스
whitedance | 2018.10.05 | Votes 0 | Views 629
whitedance 2018.10.05 0 629
98
제 12회 국제춤동작치료 워크샵: 춤추며 만나는 경계선 인격장애와 다이렉티컬 인지행동치료
whitedance | 2018.08.15 | Votes 0 | Views 873
whitedance 2018.08.15 0 873
97
8월 그룹 수퍼비전
whitedance | 2018.08.14 | Votes 0 | Views 966
whitedance 2018.08.14 0 966
New
Scroll to Top